Ameiko Kaijitsu

Former adventurer, current proprietor of the Rusty Dragon and Head of House Kaijitsu.

Description:

Amieko big

Bio:

Ameiko Kaijitsu

A strange campaign M0bious